ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
 
 
ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง หมู่6 บ้านขุนห้วยแม่สอด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา 17.40 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 107 ท่าน