ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
 
 
โครงการประเพณีวันสงกรานต์(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปี 2553  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กำหนดการโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ บริเวณสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้างภิบาล

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ผู้สูงอายุรับคูปองในการรับผ้าขนหนู , ผ้าถุง)

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - ผู้สูงอายุเข้าสู่เต็นท์พิธี
- พิธีกรเรียนเชิญนายก อบต.พระธาตุผาแดงและคณะผู้บริหารพบปะประชาชน

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - รับชมการแสดงของผู้สูงอายุ

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. - พิธีกรเรียนเชิญ นายอำเภอแม่สอด ประธานในพิธีขึ้นแท่นรับการกล่าวรายงานจาก
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
- ประธานในพิธี นายอำเภอแม่สอด กล่าวเปิดโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์
(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)ประจำปี 2553
- ประธานในพิธีร่วมเป็นเกียรติในการตัดริบบิ้นงานโครงการน้ำดื่มเพื่อประชาชนของ -
- อบต. พระธาตุผาแดง

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - ประธานฯ คณะผู้บริหาร ร่วมมอบของรางวัลให้กับผู้สูงอายุที่ทำการแสดง
มอบผ้าขนหนู และผ้าถุงให้กับผู้สูงอายุ พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

********เสร็จพิธี********

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2553 เวลา 08.57 น. โดย คุณ ดารุณี บุญสินไทย

ผู้เข้าชม 13658 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย