ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
 
 
กำหนดการถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินีวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กำหนดการถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. - คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร พร้อมกันที่บริเวณพิธี
ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
๐๙.๐๐ น. - ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง มาถึงบริเวณพิธี
- ข้าราชการถือพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมเชิญประธานวางพานพุ่มบนเวที
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ รูปเทียนแพ ถวายความเคารพ (คำนับ)
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานอ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (คำนับ) พร้อมผู้ร่วมพิธี
- ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีพระแม่เจ้า
- ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา (ทุกท่านยืนร้องพร้อมกัน)
- ดนตรีบรรเลงเพลง สรรเสริญพระบารมี (ทุกท่านยืนร้องพร้อมกัน)
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงกล่าวรายงาน
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงกล่าวเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และ
โครงการแสดงพลังสามัคคีขององค์กร
- ประธานนำผู้ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร ในสมุดลงนามถวายพระพร
- เสร็จพิธี
๑๐.๐๐ น. - ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง และประชาชนชาวตำบลพระธาตุผาแดง ร่วมทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสุสาน หมู่ที่ ๑ บ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ - พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

------------------------------------


**การแต่งกาย** ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากร แต่งกายด้วยชุดกางเกงเสื้อฟ้า

หมายเหตุ กศน.ตำบลพระธาตุผาแดง จะเข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส
๑๒ สิงหามหาราชินี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน ครูผู้ควบคุม ครูอรวรรณ ฟูแสง ครูประจำ กศน.
ต.พระธาตุผาแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2553 เวลา 18.01 น. โดย คุณ พีระภัทร ประสงค์

ผู้เข้าชม 1880 ท่าน