อบต.พระธาตุผาแดง ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ สร้างความรัก ความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสามนฉันท์ภายใต้ความแตกต่างและหลากหลายในพื้นที่
 
 
 
ประกาศรายชื่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2554 เวลา 18.52 น. โดย คุณ พรรณวดีฐ์ บูลย์ประมุข

ผู้เข้าชม 1851 ท่าน