ขอเชิญชาวตำบลพระธาตุผาแดง ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดงวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
 
 
 
ประกาศรายชื่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2554 เวลา 18.52 น. โดย คุณ พรรณวดีฐ์ บูลย์ประมุข

ผู้เข้าชม 1800 ท่าน