ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์ กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 7  
 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 อบต.พระธาตุผาแดง ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุเกิดความรู้เกิดอาชีพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2556 เวลา 16.58 น. โดย คุณ พีระภัทร ประสงค์

ผู้เข้าชม 2311 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย