ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ราคาดอกไม้จันทน์ ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีทำดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย เป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนขึ้นไป สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย
1. นางหอมหวล ทวีทรัพย์ ประธานกลุ่มฯ
2. นางพรพิมล ละแก้ว รองประธาน
3. นางอัมพร มูลสาย รองประธาน
4. นางวรนุช อุดผัด เลขานุการ
5. นางนงค์คาร เริญกาศ เลขานุการ
6. นางแสงจันทร์ ต่อคำ เหรัญญิก/การเงิน
7. นางพร จันทร์เป็ง เหรัญญิก/การเงิน
8. นางพิมพ์พร จันสองจัน การตลาด/ประชาสัมพันธ์
9. นางบุญศรี แสนใส การตลาด/ประชาสัมพันธ์
10. นางแดง มูลคำ กรรมการ
11. นางสมบูรณ์ เขียวจันทร์ กรรมการ
12. นางละเมียด ยะวัน กรรมการ
13. นางจำนง บุญวาสน์ กรรมการ
14. นางบุญช่วย ไชยชนะ กรรมการ
15. นางคำพันธ์ ใจหล้า กรรมการ
16. นางนิศาชล คล้ายกัน กรรมการ
17. นางกองคำ กรศรี กรรมการ
18. นางศศินาฎ ชุ่มเย็น กรรมการ
19. นางบุญมา อุปสอด กรรมการ
20. นางบุญเลื่อน แสงฟู กรรมการ
21. นางขันแก้ว คำภีระ กรรมการ

ราคาดอกไม้จันทน์ที่จำหน่าย ตามรายละเอียดดังนี้
• ดอกไม้จันทน์ชนิดดอกเดี่ยว ราคาแพ็คละ 100 บาท (1 แพ็ค มี 60 ดอก)
• ดอกไม้จันทน์ชนิดช่อ 3 ดอก ราคาช่อละ 10 บาท
• ดอกไม้จันทน์ชนิดช่อ 5 ดอก ราคาช่อละ 20 บาท
• ดอกไม้จันทน์ชนิดช่อ 7 ดอก และ 9 ดอก ราคาช่อละ 25 บาท
• ดอกไม้จันทน์ชนิดช่อ 15 ดอก ราคาช่อละ 35 บาท
• ดอกป๊อบปี้ ราคาแพ็คละ 100 บาท (1 แพ็ค มี 60 ดอก)

สถานที่ติดต่อซื้อขาย : สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่
• 087-7204358 คุณหอมหวล ทวีทรัพย์ (ประธานกลุ่มฯ)
• 084-8160370 คุณพรพิมล ละแก้ว (รองประธาน)
• 055-543035 อบต.พระธาตุผาแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2556 เวลา 14.54 น. โดย คุณ พีระภัทร ประสงค์

ผู้เข้าชม 869 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย