ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มนวม จำนวน ๘๓๕ ผืน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
 

ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มนวม จำนวน ๘๓๕ ผืน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ ๔๐๐.- บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ระหว่างวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
ยื่นซองระหว่างวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง และในวันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแม่สอด เปิดซองเอกสารสอบราคาวันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๕๕๔-๓๐๓๕ หรือทางเว็บไซด์ www.phatadpadaeng.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 17.48 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 413 ท่าน