อบต.พระธาตุผาแดง ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ สร้างความรัก ความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสามนฉันท์ภายใต้ความแตกต่างและหลากหลายในพื้นที่
 
 
 
 
อปพร.
 

อยากทราบว่าที่ ต.พระธาตุผาแดง มี อปพร.รึเปล่าครับ ถ้ามียังรับอีกไหมครับ สนใจสมัครครับ

เขียนโดย   คุณ อภิชิติ

วันที่ 22 พ.ค. 2555 เวลา 16.17 น. [ IP : 203.174.33.226 ]  
 

พระธาตุผาแดงเมื่อไรจะมี อปพร.

เขียนโดย   คุณ เด็กบ้่านใหม่

วันที่ 22 ก.ค. 2555 เวลา 20.16 น. [ IP : 182.53.20.130 ]  
 

ตอบคำถามครับ  ดังนี้
๑.อบต.พระธาตุผาแดง มี อปพร. ๑๑๗ คน แต่ข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่จริงและติดต่อได้มีเพียงประมาณ ๕๐ คน คับ (คำว่า อปพร.คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนครับ) นี้และคือเหตุผลที่ทำให้มีจำนวนลดลง และก็จะลดลงเรื่อยๆคับ
๒.เรื่องการรับ อปพร.เพิ่มคับ เบื้องต้น สอบถามผ่าน ส.อบต.แล้ว พบว่า มีประชาชน(คนสนใจ)หมู่บ้านละไม่ถึง ๕ คน ครับบ้างก็มีเพียงคนหรือสองคนบ้างบ้านไม่มีเลย เป็นเหตุให้จัดตั้งเพิ่มมีโอกาสเป็นไปได้ยากคับ เพราะต้องใช้จ่ายงบประมาณครับในการฝึกอบรม ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะมาเป็น อปพร.เลย ต้องอบรมอย่างน้อย ๕ วันเลยนะครับ
๓.ส่วนใครประสงค์ต้องการเป็น อปพร.จริง ให้โทรมาเบอร์นี้นะคับ ๐๘๔ - ๘๑๘๓๑๕๘ นิติกร ครับ จะหาแนวทางให้ท่านผู้ประสงค์เป็น อปพร.ให้ได้ แต่ท่านเป็นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าท่านคืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับ อาสานะครับอาสา คำนี้สำคัญครับ
  

เขียนโดย   คุณ นิติกร อบต.

วันที่ 10 พ.ค. 2556 เวลา 11.38 น. [ IP : 182.53.18.156 ]  
 

เหน ส อบต นิคมบอกงบ ฝึกมี ไม่ใช่หรอคุนนิตกร  

เขียนโดย   คุณ ฉันคือประชาชนไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่ ๆ

วันที่ 13 พ.ค. 2556 เวลา 02.36 น. [ IP : 182.53.12.193 ]  
 

หากท่านที่ต้องการข้อมูล(เรื่อง อปพร.) โทรมาหาได้นะคับ แล้วท่านที่สอบถามจะเข้าใจ

เขียนโดย   คุณ นิติกร

วันที่ 5 มิ.ย. 2556 เวลา 13.58 น. [ IP : 182.53.10.184 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]