หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายปณชัย จันต๊ะ
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5


สำนักปลัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พระธาตุผาแดง ร่วมกิจกรรมKICK OFfการแก้ [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 13 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงเป็นประธานเปิดธนาคารขยะ หมู่ที่ 1 บ้านค้างภ [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 


ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการสำรวจความประสงค์สมาชิก อปพร.และยืนยันตัวตน [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 15 


การประชุมการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ครั้ง [ 28 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 15 


การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ครั้งที่ [ 28 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 17 


การรับเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหม [ 27 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 11  
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 กศ. มท 0816.2/ว962  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ด่วน กพส. มท 0810.3/ว959 จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว919  [ 1 มี.ค. 2567 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 กสว. มท 0820.2/ว2159 แผนจังหวัดสะอาด  [ 1 มี.ค. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลัก [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 334 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลพระธาตุผาแดง [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 287 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 480 
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการโปรดแจ้ง นายก 091-8414111 ปลัด 093-1325899
 
 
ทต.ไม้งาม ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานวางแผนและขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายไปไร่หินกอง [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.โป่งแดง ฝากข่าวแจ้งเตือน จากงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งกระเชาะ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอบ้านตากสัญจร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื่้อจัดจ้าง เ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรึม ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.พบพระ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ประดาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดับไฟป่า [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ประดาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งน้ำหมู่ที่1 บ้านทุ่ง [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ประดาง ติดตั้งโฟโต้สวิทซ์หมู่ที่3 บ้านประดาง [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งหลวง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก) เปิดศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปท [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.พบพระ โรงเรียนพบพระวิทยาคม รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ตรวจเช็ก​และซ่อม​ฯ​ ไฟฟ้าสาธารณะ​ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเด [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าสายลวด กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสายลวด ออกติดตั้งโคมไฟถนนเพิ่มชุมชนมิตรสัมพันธ์ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม กิจกรรม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดคลองสัก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังห [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.สามเงา [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด เทศบาลท่าสายลวด ประกาศ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 เน้นย้ำต่อต้านการทุจร [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ดับไฟไหม้ที่พักของแรงงานการเกษตรตำบล [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด การรายงานการสร้างความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปก [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 97 
เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 27 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 50 
แจ้งเปลี่ยนแแปลงสถานที่และกำหนดการ ติดตาม ตรวจสอบ และการดำเนินการประเมินผลโครงกา [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 90 
กรมอนามัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและภาคีเครือข่าย ด้านอนามัยส [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 29 
กองงาน คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้หารือร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน  [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 20 
เรื่องการถ่ายโอนภาริกจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเกี่ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 122 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 64 
ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 79 
การลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือ MOU การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 65 
เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกคร [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 46 
กรมควบคุมมลพิษแจ้งการเกิดเหตุเพิลงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ปรากฏในข่าวตามสื่อต่ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 49 
กรมควบคุมโรคได้มีพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 35 
แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนโปลิโอสูตร 2 IPV + 3 OPV  [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 34 
ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 45 
ขอหารือการขอเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 52 
ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open house) [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 52 
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ชุดท [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 60 
otop
ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
ขอซ่อมไฟฟ้าซุ้มทางเข้าหมู่บ้านค้างภิบาล หมุูที่ 1 (11 ม.ค. 2567)    อ่าน 49  ตอบ 1  
ขอซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ 3 (21 เม.ย. 2566)    อ่าน 201  ตอบ 1  
โครงการจัดตั้งชมรมหน่วย * * * ้ชีพ * * * ้ภัย ประจำตำบลพระธาตุผาแดง (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 2246  ตอบ 3  
 
 


ซื้อวัสดุประปา จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อประปาและปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย ซอยบ้านผู้ใหญ่ สายันห์ จันทร์ต๊ะ จำนวน 1 งาน โดยวิธี [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีต ๒๔๐ กก. จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมเหมือง หมู่ที่ 4 บ้านพะเด๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๖,๔๔๘ บาท โดยวิธีเฉพ [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านหัวฝาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปั๊มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็น อเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (รายนายมุ่ย เมามูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (รายนายพัน เมาหา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ือยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รายนายพัน เมาหา) จำนวน [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (รายนายมุ่ย เมามูล) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉ [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กข ๗๑๖๒ ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวสวนพระเจ้าตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้แก่ชุดเครื่องจักรกลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อมาช่วยขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 3 [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เหล็ก จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 13,609,204 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10