หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายปณชัย จันต๊ะ
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5


โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยการเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพในผู้สูงวัย ประจำปี 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 2 


กองทุนหลักสุขภาพฯองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง สนับสนุนงบประมาณ [ 5 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 10 


เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เข้าร่วมฝึกอบรมจิต [ 5 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 9 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พระธาตุผาแดงออกพื้นที่ดำเนินการฉีดพ้นน้ำลดฝุ่นล [ 5 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 10 


โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพกา [ 28 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 21 


ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประสานพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที [ 25 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 17  
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลัก [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 374 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลพระธาตุผาแดง [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 333 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 516 
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการโปรดแจ้ง นายก 091-8414111 ปลัด 093-1325899
 
 
อบต.วังประจบ เหตุไฟไหม้ป่าข้างทางใกล้กับป้อมตำรวจ [ 8 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.สามเงา กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ดำเนินการตรวจเช็ก​และ​แก้ไข​ระบบ​ไฟฟ้าใน​อาคาร​ผลิต​น้ำประปา​บ้านแพะ หมู่ที่ 7 เ [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
ทต.แม่กุ กิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.ทุ่งกระเชาะ สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๖๗ [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 18 
ทต.ท่าสายลวด ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักง [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคั [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ช่องแคบ ประชาสัมพันธ์แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี( 6 เดื [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
ทต.วังเจ้า รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ตื่น การบริหารจัดการบ่อขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโป่ง [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.พบพระ เหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 19 ถนนทางไปตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 16 
ทต.ทุ่งกระเชาะ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เข้ามอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าท [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 26 
อบต.ตากออก ข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรึม ครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวตำบลน้ำรึม (สืบสานประเพณีสงกรานต์) [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.น้ำรึม กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (7วันอันตราย) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำรึม โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุและครอบคร [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.ทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเท [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.ทุ่งกระเชาะ การลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับผู้สูงอายุและคนพ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 16 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.ย่านรี ประชาสัมพันธ์สรุปเมนูอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัยประจำสัปดาห์ วันที่ 9-11 เมษายน 25 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
แนวทางสนับสนุนและบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วนข [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 50 
ตอบแบบสำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ขององค์กรปกครองส่ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อ ครู ข ผู้เล่าประวัติศาสตร์ชาติ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 99 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเพื่อทำหน้าที่ ครู ข หรือผ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 78 
การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 56 
แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 49 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่ง [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด การเปลี่ยนผ่านวิธีเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยื [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 54 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส่วมสาผธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 63 
ขอความร่วมมือยกระดับดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 43 
แจ้งดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดดรค คนปล [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 46 
เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ ๒ ฉบับ  [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมส [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 121 
ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมกิจกรรม [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 140 
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความเข้าใจรูปแบบแนวทางการยกระดับคุณภาพ [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 75 
โครงการเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 62 
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1/256 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 61 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงิ [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 35 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567งบเงินอุดหนุน เงิน [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 26 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงิ [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 31 
otop
ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
ขอซ่อมไฟฟ้าซุ้มทางเข้าหมู่บ้านค้างภิบาล หมุูที่ 1 (11 ม.ค. 2567)    อ่าน 106  ตอบ 1  
ขอซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ 3 (21 เม.ย. 2566)    อ่าน 256  ตอบ 1  
โครงการจัดตั้งชมรมหน่วย * * * ้ชีพ * * * ้ภัย ประจำตำบลพระธาตุผาแดง (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 2317  ตอบ 3  
 
 


ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กข ๗๑๖๒ ตาก) จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ คน คนละ [ 4 เม.ย. 2567 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยนางอรทัย ปัญญาตุ้ย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่ ตำบลพระธาตุผาแดง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810 [ 4 เม.ย. 2567 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายสมโภชน์ ไชยชนะ หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุผาแดง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ [ 2 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ [ 2 เม.ย. 2567 ]จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนเมษายน - กันยายน 2567) โดยว [ 1 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนเมษายน - กันยายน 2567) [ 27 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ ตาก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ ตาก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงทั้ง ๗ หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งวดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย (กองช่าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมเหมือง หมู่ที่ 4 บ้านพะเด๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างแก้ไขปัญหาลำเหมืองบริเวณสนามกีฬา อบจ.หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องระบายน้ำเเละวางท่อระบายน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 13,701,491 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10