หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.พระธาตุผาแดง ร่วมกับกลุ่มผู้นำ ม.4 บ้านพะเด๊ะ จัดทำโครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ กิจกรรมดำเนินการดังนี้
1.อบรมให้ความรู้แกนนำหมู่บ้าน อสม. ตัวแทนกลุ่มในพื้นที่ หมู่ที่ 4 (แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ค้นหาปัญหา และสาเหตุ)
2.อบรมให้ความรู้ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน จำนวน 186 คน (แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ค้นหาปัญหาและสาเหตุ)
3.สรุปผลการดำเนินงานโดยแกนนำหมุู่บ้าน อสม.ตัวแทนกลุ่มในพื้นที่ สรุปผลการอบรม ถอดบทเรียน สรุปปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข)
โดยทีมจิตวิทยาโรงพยาบาลแม่สอด มาเป็นวิทยากร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างเสริมผู้ที่มีสุขภาพจิต ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
2.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง เกิดพลังใจ
3.เพื่อป้องกันเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในพื้นที่
4.เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้รักตัวเอง ครอบครัว มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2558 เวลา 15.43 น. โดย คุณ รุ่งทิวา ปันเถิน

ผู้เข้าชม 724 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย