หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ประจำปี
 
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560  
 

                 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560
     องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็งและสามารถอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2560 เวลา 09.11 น. โดย คุณ แสงดาว ใจหล้า

ผู้เข้าชม 462 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย