หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
 
การปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพระธาตุผาแดง รุ่นที่ ๑  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ได้จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพระธาตุผาแดง รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ โดยมี นายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานฯในพิธี  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ภายใต้โครงการ \"การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น\" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมสุขภาพ ส่
งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี  และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเองเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 15.20 น. โดย คุณ แสงดาว ใจหล้า

ผู้เข้าชม 439 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย