คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
 
การเปิดเผยราคากลาง และแบบแปลนโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในตำบล หมู่ที่ 1-7  
ปร.5(1)
ปร.5(2)
ปร.5(3)
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 15.36 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 74 ท่าน