คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
 
การจัดซื้อต้นกล้าผักหวาน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 15.49 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 66 ท่าน