หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
 
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพระธาตผาแดง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพระธาตุผาแดง รุ่นที่ 2) เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็น  และผู้สูงอายุในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเองและดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ซึ่งในสัปดาห์ที่ 12 รายวิชา ความมั่นคงแห่งชีวิตและสวัสดิการ  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง จึงได้จัดการเรียนนอกสถานที่  ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่  ตำบลขะเนจื้อ  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วิถีชีวิต และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 16.26 น. โดย คุณ แสงดาว ใจหล้า

ผู้เข้าชม 356 ท่าน