หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต
 
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ไหล่ทางถนน อบจ.หน้าโรงเรียนธรรมวัตร)  
ปร.4 / ปร.5 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเ
แบบแปลน โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 13.56 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 100 ท่าน