หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง จำนวน 14 โครงการ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง  เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง จำนวน 14 โครงกา

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 15.21 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 42 ท่าน