คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.01)
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง แบบแปลน (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ 3)  
ขออนุมัติโครงการฯ
สรุปผลประมาณการฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 14.52 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 28 ท่าน