คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องการเ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ 3)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 14.56 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน