คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
ตารางแสดงราคากลาง
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปลอกควันเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย  
สรุปผลประมาณการ ปร.4 , ปร.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
แบบแปลนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปลอกควันเมรุ หมู่ที่
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 14.37 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 25 ท่าน