คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
แบบ บก.01
 
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านค้างภิบาล)  
ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
ขออนุมัติราคากลางโครงการฯ
สรุปประมาณการ ปร.4 ปร.5 แบบแปลน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 17.01 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน