คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
แบบ บก.01
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยกักเก็บน้ำ หมู่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด  
ขออนุมัติดำเนินโครงการขุกกลอกลำห้วยกักเก็บน้ำฯ
ขออนุมัติราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยกักเก็บน้ำฯ
ปร.5 , แบบแปลน โครงการขุดลอกลำห้วยกักเก็บน้ำฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 16.10 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน