หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
 
กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

               อบต.พระธาตุผาแดง ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.พระธาตุผาแดง ได้แสดงความเคารพ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อการปฎิบัติงาน และปฎิบัติตน มีจิตสาธารณะ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยผู้บริหารได้พูดคุยแนวคิด นโยบาย คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน ความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ติดตามงานที่เร่งด่วน หรือปัญหาต่างๆ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฎิบัติงานและให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 13.13 น. โดย คุณ พรรณวดีฐ์ บูลย์ประมุข

ผู้เข้าชม 33 ท่าน