หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 

 
รับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2564  
 

เนื่องด้วยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ โดยมีหน่วยงานร่วมสนองงานพระราชดำริ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564  ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางคุณธรรม จริยธรรม” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานศึกษาสังกัดดำเนินการประกวดแข่งขันในกิจกรรมทักษะวิชาการ ทักษะภาษาไทย และคัดเลือกสถานศึกษาในกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ในระดับสถานศึกษา จึงมีการแข่งขันในระดับสถานศึกษา ดังนี้
1. ประกวดแข่งขันระดับสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่งและโรงเรียน 1 แห่งซึ่งเป็นโรงเรียนตามโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเด๊ะ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 บ้านถ้ำเสือ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยแม่สอดซึ่งในแต่ละศูนย์จัดทำการแข่งขัน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
รายการในการจัดการแข่งขัน ดังนี้
การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ
-การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยการตัด ปะ ฉีก  ระดับชั้น อนุบาล ประเภท ทีม 3 คน
การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย
-การเล่านิทาน ระดับชั้น อนุบาล (ปฐมวัย) ประเภท เดี่ยว
1.2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีการแข่งขัน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564
รายการในการจัดการแข่งขัน ตามรายละเอียดดังนี้
การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ
-การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยการตัด ปะ ฉีก ระดับชั้น อนุบาล ประเภท ทีม 3 คน
-การแข่งขันศิลปะวาดภาพในเรื่องของการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม                    ระดับชั้น  ป.1-3 ประเภท เดี่ยว
-การประกวดการนำเสนอกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา ระดับชั้น ป.4-6ประเภท ทีม 4 คน
การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย
-การเล่านิทาน ระดับชั้น อนุบาล (ปฐมวัย) ประเภท เดี่ยว
-การคัดลายมือ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภท เดี่ยว
-การอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภท เดี่ยว
การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีเป็นรายด้าน ประเภทผลงาน
-ด้านที่ 1 ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย
-ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
-ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
-ด้านที่ 4 ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
-ด้านที่ 5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
-ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ประกวดแข่งขันระดับองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
-จะมีการนำทีมผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท เข้าร่วมหาตัวแทนแข่งขันอันดับชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งมีกำหนดจัดแข่งขันในวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564  ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 15.33 น. โดย คุณ รุ่งนภา ใจหล้า

ผู้เข้าชม 67 ท่าน

 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 7,540,441 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10