หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายปณชัย จันต๊ะ
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการโปรดแจ้ง นายก 091-8414111 ปลัด 093-1325899
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติดังนี้
  1. เด็กแรกเกิดมีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
  2. เด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี
  3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงจริง (กิน นอน ดำเนินชีวิตในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงจริง)
  4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี และสมาชิกในครัวเรือนต้องอาศัยอยู่จริงในครัวเรือนติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ในรอบปีที่ผ่านมา แต่ไม่นับรวมลูกจ้างในครัวเรือน
  5. เด็กแรกเกิดต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

  เอกสารประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
  1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
  2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
  (แบบ ดร.01 / แบบ ดร.02 สามารถขอรับได้ ณ กองสวัสดิการสังคม อบต.พระธาตุผาแดง)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)
  4. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
  5. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้อง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ
  6. กรณีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน          ไม่ต้องมีผู้รับรองแบบรับรองสถานะของครัวเรือน(ดร.02) โดยให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนมาด้วย  
  แต่หากสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน       ต้องมีผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 โดยต้องแนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสดงถึงตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
  7. ผู้ปกครองต้องผูกบริการพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้           ด้วยเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น
  
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-533035 ต่อ 25 ในวันและเวลาราชการ

  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2566 เวลา 10.15 น. โดย คุณ แสงดาว อินทร์หลวง

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 13,581,537 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10