หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP







 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
รายงานและการติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ อบต.พระธาตุผาแดง [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)