หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)     2