หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาเรื่องมาตรการตรวจสอบดุลพินิจของ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศมาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบนของ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของอบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2      3