หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ อบต.พระธาตุผาแดง เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)