หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)