หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (ห้วงเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)