ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดง
พึงพอใจ ( 0 )
0.00%
ไม่พึงพอใจ ( 0 )
0.00%