หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
 
 
 
ป้ายโฆาณาบังทัศนวิสัยในการขับขี่
 

รบกวนตรวจสอบป้ายโฆษณาร้านประดับยนต์ ติดถนนถนนแม่สอด - อุ้มผาง ก่อนถึงทางลัดเข้าเทศบาลตำบลแม่ตาว ป้ายโฆาณาบังทัศนวิสัยในการขับขี่ รถที่ออกมามองไม่เห็นรถทางขวามือจนจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รบกวนหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยตรวจสอบด้วย

เขียนโดย   คุณ ผู้ใช้ถนน

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 10.17 น. [ IP : 134.236.41.20 ]  
 

เรียนคุณ  ผู้ใช้ถนน   เรื่่อง  ป้ายโฆษณา  บังทัษนวิสัยในการขับขี่
        ตามที่ท่านได้แจ้งมานั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง  ได้ตรวจสอบพื้นที่ตามท่านแจ้งแล้ว  ปรากฏว่า  พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ตาว   ทั้งนี้ อบต.พระธาตุผาแดงจะประสานไปยังเทศบาลตำบลแม่ตาวให้  หรือท่านจะแจ้งไปยัง Web site  ของเทศบาลตำบลแม่ตาวก็ได้

เขียนโดย   คุณ อบต.พระธาตุผาแดง

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 10.37 น. [ IP : 125.25.211.209 ]  
 
 

เรียน นายกองค์การบริการส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
      ตามที่คุณ ผู้ใช้ถนนได้ร้องเรียนเรื่องป้ายโฆษณา บังวิสัยทัศน์ในการขับขี่นั้น ตอนนี้เทศบาลตำบลแม่ตาวได้ทำการไปพูดคุยเพื่อให้ขยับป้ายโฆษณาเลื้อนมาไว้หน้าร้าน เพื่อไม่ให้บังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยวดยานพาหนะ    เทศบาลตำบลแม่ตาวก็ขอขอบพระคุณ อบต.พระธาตุผาแดง ที่ช่วยรับเรื่องร้องทุกข์และติดต่อมายังเทศบาลตำบลแม่ตาวเพื่อดำเนินการต่อไป ( เบอร์ติดต่อเทศบาลตำบลแม่ตาว 055-508617 )

เขียนโดย   คุณ ทต.ตำบลแม่ตาว

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 08.28 น. [ IP : 113.53.26.51 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)